Indien u door middel van een email of invulformulier gegevens aanvraagt worden deze gebruikt om met u in contact te treden. Indien u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt kan het gebeuren dat u een mailing van ons ontvangt of telefonisch benaderd wordt.

Lassche & Keizer zal door u opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden. Indien u dit wenst heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit per brief, fax of email kenbaar te maken via:

Lassche & Keizer B.V.
Eektestraat 38
7575AP Oldenzaal
T: +31 (0)541-513848
F: +31 (0)541-519155
Mail: info@Lassche-Keizer.nl